SINAV KURULU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan uygulama Tebliği uyarınca, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamındaki alt işveren çalışanlarının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilgili şirketleri bünyesinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin Sınav Kurulu tarafından gerçekleştirilen sınav sonuçları aşağıda yer almaktadır.

Söz konusu Tebliğin “Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı” başlıklı 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında; “Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.’’ denilmektedir. Bu sebeple başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylara yönelik olarak Sınav Kurulu tarafından 20/23 Mart tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen sınav sonuçlarına itiraz eden adayların 28/29 Mart tarihlerinde İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Sınav İtiraz Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

İlgililere İlanen Tebliğ olunur.

Ara
TC Kimlik No Ad Soyad Müdürlük Sınav Sonucu